Sanayi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sanayi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sanayi, ham maddeleri daha yapılı bir hale (üretim) getirmek için yapılan eylemleri ve bu eylemlerde kullanılan araçları ifade eder. Türk Dil Kurumu ise sanayi için, “ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü” tanımını yapmıştır. Burada hammadde kavramından doğada bulunan bitkisel ve hayvansal, organik ve inorganik tüm işlenmemiş maddelerin anlaşılması gerekmektedir. Sanayi faaliyeti ile bu maddeler üzerinden bir üretim ve katma değer oluşturulmaktadır.

 Sanayi Kelimesinin Kökeni

İngilizce karşılığı “industry” Fransızca karşılığı ise “industrie” olan sanayi kelimesi köken itibariyle Arapça bir kelimedir.

 Sanayi ile Aynı Anlama Gelen Kelimeler

Endüstri, işleyim, uran sözcükleri sanayi ile eş anlamlıdır. Konuşurken veya yazarken sanayi yerine bu kelimeler kullanılabilmektedir.

 Sanayi Kapsamına Giren Faaliyetler

Tarım, balıkçılık ve ağaç kesimi sanayi kapsamında değerlendirilmemektedir. Zaten bunlarda bir hammaddenin alınıp işlenmesinden söz edilemez. Bunun yanında toprak ve su ürünlerini işleyen değirmencilik, konservecilik, şekercilik, pamuk veya yün dokuma gibi faaliyetler sanayi kapsamındadır. Ayrıca inşaat ve yol, köprü, baraj yapımı gibi bayındırlık hizmetlerinin de sanayi içerisinde yer alır.

 Sanayi ile İlişkili Terimler ve Kavramlar

Sanayi kelimesinin yer aldığı ve ilintili bulunan birçok ifade mevcuttur. Bunlardan bazıları; sanayi bölgesi, sanayi ülkesi, sanayi-i nefise, sanayi yatırımı, ağır sanayi, hafif sanayi, organize sanayi, sanayi sitesi, sinema sanayisi, yan sanayi, sanayici, sanayi bankaları, sanayi kredisidir.

 Sanayi ile Birlikte Gelişen Alanlar

Sanayi faaliyetleri sanayi devriminden itibaren yaygınlaşıp geliştikçe diğer pek çok alanda çeşitli dalların oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bunlara sanayi bankacılığı, sanayi kredisi, sanayi psikolojisi, sanayi mühendisliği, sanayi hukuku örnek gösterilebilir.

 Çeşitli Sanayi Dalları

Gıdadan savunmaya, otomotivden montaja, sağlıktan dokumaya pek çok alanda sanayi faaliyetleri yapılmaktadır.