Yıldız Sitemi Hakkında Bilgi Verin?

YILDIZ SİSTEMLERİ

Yıldız sitemi hakkında bilgi verin?

Yıldız sistemi sanılanın aksine az sayıda ve birbirinin etrafında dönen yıldızlardan oluşan sistemdir. Bu yıldızları bir sistem yapan kütle çekim kuvvetiyle birbirlerine bağlı olmalarıdır. İki grupta ele alınırlar: Çift yıldızlar, çoklu yıldızlar.

Çift yıldız sisteminde yalnızca iki yıldız bulunur. Ortak kütle merkezi etrafında tek yörüngede dolanırlar. Dünya ve uydusu Ay’a benzeselerdi yıldızlar bambaşka bor sistemdir. Dünya’dan bakıldığında yan yana sanılan birçok yıldız aslında birbirlerinden uzak olabilirler. Aynı doğrultuda olmaları aralarında bir etkileşim olduğu anlamına gelmeyebilir. Kısacası bunlara yalancı çiftler, diğer bir adıyla optik yıldız çiftleri denir. Bu ismi veren ve özellikle çift yıldız sistemlerini inceleyen bilimadamlari astrofizikçilerdir. Bir yıldızı kütlesi, sıcaklığı ve yarıçapını dikkate alarak incelerler. Böylece çift yıldız olup olmadıklarına dair bilgi edinirler. İlk keşfedilen çift yıldız Sirius’tur. Çoğunlukla çift yıldızlardan biri daha parlaktır. Buna birincil yıldız denir. Diğer çifti ise ikincil yıldızdır daha mattır. İkincil yıldız keşfedildikten sonra gökyüzünde eliptik bir hareket çizerek birincil yıldızın çevresinde döndüğünün farkına varılır. Bazı çift yıldızların ise parlaklığı birbirine çok yakın olduğu için çiftin öğeleri ya da sistemin bileşenleri olarak adlandırılmışlardır.

Çoklu yıldızlar ise iki yıldızdan daha fazladır. Yalnız sayıca 100 ile 1000 arasında yıldız içeren açık yıldız kümelerine karşın sayıları 3-6 arasında değişebilen sistemlerdir. Çoklu yıldızlar, çift yıldızlardan daha karmaşıktırlar. Genellikle farklı uzaklıklarda bulunup farklı kütlelere sahiptirler ve düzensizdirler. Tipik bir ikili yıldız sistemi ortak bir kütle etrafında, elips şeklinde yörüngeler çizer. Üçlü yıldız sistemi adeta sekize benzeyen bir yörünge çizer yalnız gökbilimciler henüz bu yapıya ait bir yıldız sistemi bulamamıştır.

Gökyüzü insana her zaman merak uyandıran bir kaynak sağlamıştır. Özellikle yıldızların parıltısı ihtişamlı olmakla beraber geceleri izlendiğinde bambaşka bir âlemde gibi hissettirir. Öyleyse gökyüzünü gözlemlerken gördüklerimiz çift yıldız mı çoklu yıldız mı incelemeliyiz.

Zeytinburnu Alışveriş Çadırı Nerede

İstanbul konusunda hiçbir fikrim yok. Ancak internetten yapmış olduğum araştırmada Zeytinburnu Alışveriş Çadırının Beylikdüzü isimli yerde olduğunu yazıyor. Her şeyin indirimli olarak bulunabildiği çadır merkezine Türkiye’nin her yerinden gelenler var. İstanbul yaklaşık 15 milyonluk bir şehir ise günlük geçiş yapan yaklaşık iki ya da üç milyon da insan varsa bunların pek çoğunun buralarda alışveriş yapabilme imkan ve potansiyeli var.

Haberlere pek çok internet sitesini konu olmuş. Google taramaları sırasında Çadır Turnesi isminde de bir Facebook sayfası açılıyor. Sitede yapmış olduğum incelemede, alışverişle ilgili başka türlü haberlerin de paylaşıldığını görüyorum. Muhtemelen esnafın birbirlerini bilgilendirmek, eğlendirmek ya da kendi aralarında haberleşmek amacıyla kurdukları bir sosyal paylaşım sitesi.

Alışveriş

Alışveriş pek çok kişi için aynı zamanda psikolojik bir terapi. Özellikle kadınlar, bu şekilde stres atıyorlar günlük hayatta. Mağaza mağaza dolaşmayan, özellikle eşlerini çileden çıkartmayan çok az kadın vardır diye düşünüyorum.

Giyim Kuşam

Alışverişi en fazla popüler kılanlar kadınlar olunca alışverişin en cazip konusu özellikle giyim kuşam oluyor. Esnafın en fazla para kazandığı satış eşyası olunca giyim kuşam pazar yerlerinin, alış veriş çadırlarının en önemli alım satım konusu.

Teknoloji

Teknolojide eski fırsatlar yok artık. Batılıların black friday dediği alışveriş çılgınlığı teknoloji dünyasını kurtarmaya yetmeyecek. Muhtemelen amazon.com’un Türkiye pazarına girmesiyle Türkiye’de pek büyük bir kesim alışverişini daha profesyonel olduğunu düşündükleri bu site üzerinden yapacak. İnternet üzerinden alışveriş Türkiye’de pazarın %3-5 arasını oluşturuyor. Türkiye dünyanın en büyük internet kullanıcılarından biri. Dünya sıralamasında 17. sıradayız. Ancak internet üzerinden alışveriş Türkiye’de o kadar yaygın değil. E-ticaretin bu kadar yaygın olmamasının nedenlerinden birisi de pazarların ve ucuzluk merkezlerinin bu kadar yaygın olması.

Zeytinburnu Alışveriş Çadırı

Outlet ürünlerin alınabileceği Zeytinburnu ucuzluk merkezi Zeytinburnu stadının yanında faaliyetine devam ediyor. Ulusal ve uluslararası pek çok markanın her keseye uygun fiyatlarla bulunabileceği pazar alışveriş çılgınlarını cezbetmeye devam ediyor. Yol tarifi konusunda internet siteleri var Zeytinburnu’na nasıl gidileceğini gösteren. Bunların arasında, Zeytinburnu Merter, Zeytinburnu Eminönü, Zeytinburnu Taksim, Zeytinburnu Mecidiyeköy otobüsleri dikkat çekiyor.

Eğitim Kurumları Kendi Aralarında Demokratik Midir?

Günümüz dünyasında, iletişim olanaklarının muazzam ölçüde ilerlemesi ve bilgi transferinin kolaylaşması ile artık insanlar için bilgi edinme ve eğitim görme; bir zamanlar olduğu gibi ulaşılamaz olmayı terk etmiş, aksine hayatımızda elzem, olmazsa olmaz, bir şeye dönüşmüştür. Eğitimin bu denli gerekli, bu denli zorunlu olduğu bir zamanda insanların aldıkları eğitimlerle de birbirleri içinde mücadele etmesi gerekmektedir.

 Eğitim almak neden bir rekabet?

Dünya genelinde ekonomilerin kapitalizmi büyük oranda benimsemesiyle beraber; günümüzde insanlar “tercih edildikleri” oranda iş bulabilmekte, gelir bulabilmekte ve statü sahibi olabilmektedirler. Bu durum da insanlar için bir rekabet ortamı oluşmasına sebep olur. Sınırlı iş olanaklarına ulaşabilmek için insanlar, kendilerini geliştirmeli ve kendini bir başka adayın bir adım önüne geçirecek yeteneklere ya da bilgi birikime sahip olmalıdır.

Eğitim kurumları bu sistemin kemik yapısını oluşturur. Temel eğitimlerimiz olan; ilköğretim, orta öğretim, lise eğitimine ek olarak lisans (üniversite) eğitimleri ve yüksek lisans eğitimleri başlıca günümüz eğitim kurumlarıdır.

 Eğitim kurumları kendi aralarında demokratik midir?

İlköğretim kurumlarından yüksek lisan eğitimlerine kadar, eğitimin her basamağında sayısız eğitim kuruluşu hizmet vermektedir. Eğitimin her basamağında kurumlar, devlet okulları ve özel okullar olarak ikiye ayrılır.

Devlet okulları, tüm vatandaşlara hizmet vermesi için devlet tarafından oluşturulmuş kamu kuruluşlarıdır. Devlet okullarında eğitim görmek için vatandaştan herhangi bir ücret talebinde bulunulmaz.

Özel okullar ise, bir şahsa, gruba ya da şirkete bağlı olarak çalışan bir kurumdur ve bu okullarda eğitim görmek ücretlidir.

Özel okullar devlet okullarına kıyasla daha az sayıda olduğundan ve daha az öğrenci kontenjanına sahip olduğundan birçok devlet okulundan daha kaliteli eğitim verdiği kabul görmüştür. Ancak taban puanı yüksek devlet okulları da başarı sıralamasında üst sıralardadır.

Sosyal Ağlardaki Sohbet Sistemleri Nasıldır?

”ANONİM”

Her iki tarafta siteye kayıt olur ve online bir şekilde sohbet etmeye başlar. Anonim olarak karşı tarafa yazmaya başlar ve bu durumun aslında gerçek hayatla hiç bir alakasının olmadığını bile bile sanal arkadaşlık kurma düşüncesi insana daha cazip gelir. Çünkü reddedilse bile karşı taraf onu bilmiyor ve görmüyordur. Peki, bu durum sizce iyi bir şey mi? Tanımadığı bir insana sırf profil resmini güzel bulduğu için yazan ”selam” kelimesini kullanıp iletişim haline girmeye çalışan bir insan kendini ne kadar iyi hissedebilir? Veya o sohbet ne kadar gerçek olabilir?

Unutmamalıyız ki hayata online katılmamız gerekirken sosyal ağlarda online takılıp, gerçek hayata offline kalıyoruz.

Kişi iyice içine kapanıyor, çevresindeki insanlarla iletişimini kısıtlıyor ve böylelikle özgüvenini hiçe sayıyor. Kendine güvenmiyor, dış görünüşünü saklıyor, gerçek hayatta var olduğunu unutuyor. Sohbet sistemlerine kendini giderek kaptırıyor, gerçek hayatına adapte olamıyor. Kim dışarıda tanımadığı bir insana durup dururken selam verebilir? Bu aslında normal bir şeydir ama bunu gerçek hayatta yapamazken, sosyal medyada yaptığında bu neden doğru oluyor?

 Peki, sosyal ağlardaki sohbet sistemleri nasıldır? Ne yapıyor?

Hayat devam ediyor, insanlar giderek sosyal ağ takıntılarının farkında olmadan o çukurun dibini boyluyor ve hayatlarının devam ettiklerini unutup sanal hayatta boy gösteriyor. İki kelimeyi bir araya getiremeyen bir insan klavye başında romanlar yazıyor, kendini hiç olmadığı biri gibi tanıtıyor, yalan söylediğini bile bile bunu yapıyor ve gün geçtikçe kendini kendi hayatını unutuyor gerçek hayatla sanal hayat arasındaki farkı ayırt edemiyor. Oysaki yapacağı mutlu olacağı kendini iyi hissedeceği, yaşadığını hissedeceği birçok güzellik varken kendini var olduğunu hissedebileceğini bildiği halde sanal arkadaşlık kurup gerçekte olmayan bir gerçeğe inanmayı doğru buluyor.

Sanayi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sanayi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sanayi, ham maddeleri daha yapılı bir hale (üretim) getirmek için yapılan eylemleri ve bu eylemlerde kullanılan araçları ifade eder. Türk Dil Kurumu ise sanayi için, “ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü” tanımını yapmıştır. Burada hammadde kavramından doğada bulunan bitkisel ve hayvansal, organik ve inorganik tüm işlenmemiş maddelerin anlaşılması gerekmektedir. Sanayi faaliyeti ile bu maddeler üzerinden bir üretim ve katma değer oluşturulmaktadır.

 Sanayi Kelimesinin Kökeni

İngilizce karşılığı “industry” Fransızca karşılığı ise “industrie” olan sanayi kelimesi köken itibariyle Arapça bir kelimedir.

 Sanayi ile Aynı Anlama Gelen Kelimeler

Endüstri, işleyim, uran sözcükleri sanayi ile eş anlamlıdır. Konuşurken veya yazarken sanayi yerine bu kelimeler kullanılabilmektedir.

 Sanayi Kapsamına Giren Faaliyetler

Tarım, balıkçılık ve ağaç kesimi sanayi kapsamında değerlendirilmemektedir. Zaten bunlarda bir hammaddenin alınıp işlenmesinden söz edilemez. Bunun yanında toprak ve su ürünlerini işleyen değirmencilik, konservecilik, şekercilik, pamuk veya yün dokuma gibi faaliyetler sanayi kapsamındadır. Ayrıca inşaat ve yol, köprü, baraj yapımı gibi bayındırlık hizmetlerinin de sanayi içerisinde yer alır.

 Sanayi ile İlişkili Terimler ve Kavramlar

Sanayi kelimesinin yer aldığı ve ilintili bulunan birçok ifade mevcuttur. Bunlardan bazıları; sanayi bölgesi, sanayi ülkesi, sanayi-i nefise, sanayi yatırımı, ağır sanayi, hafif sanayi, organize sanayi, sanayi sitesi, sinema sanayisi, yan sanayi, sanayici, sanayi bankaları, sanayi kredisidir.

 Sanayi ile Birlikte Gelişen Alanlar

Sanayi faaliyetleri sanayi devriminden itibaren yaygınlaşıp geliştikçe diğer pek çok alanda çeşitli dalların oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bunlara sanayi bankacılığı, sanayi kredisi, sanayi psikolojisi, sanayi mühendisliği, sanayi hukuku örnek gösterilebilir.

 Çeşitli Sanayi Dalları

Gıdadan savunmaya, otomotivden montaja, sağlıktan dokumaya pek çok alanda sanayi faaliyetleri yapılmaktadır.

Yazılımın Sorunsuz Çalışması İçin Ne Yapılmalıdır?

Yazılım sektöründeki en önemli unsur yazılımın stabil (sorunsuz) çalışmasıdır. Bir yazılımın sorunsuz çalışması için neler yapılması gerektiğini, hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini makalemizin içeriğinde bulabilirsiniz.

 Kontrol Aşaması

Bitirmiş olduğunuz bir yazılımın ilk aşaması olan kontrol aşaması yazılım alanındaki en önemli aşamalar dan birisi olup, genel hata ayıklama işlemi bu aşamada belirlenir. Bu aşamada yazdığınız yazılımı çalıştırarak üzerinde bulunan button, textbox vb. gibi görsel öğelerin ve arka planda bulunan kodların doğru olarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

 Debug (Hata Ayıklama) Aşaması

Debug yani hata ayıklama aşaması belirlenen sorunların çözümlenmesi için gerekli olan aşamadır. Debug aşamasında belirlediğiniz hataya sebebiyet veren kodların hangi satırda ve hangi öğe ile etkileşimde olduğu belirlenerek, soruna doğrudan müdahale edilir. Debug işlemi tamamlandıktan sonra program tekrar kontrol aşamasına dönerek bir kez daha kontrol edilir.

 Yazılım Hataları Nasıl Kontrol Edilir

Yazılım hataları birçok sebepten olabilir. En sık görülen hatalara örnek olarak, yazılımın farklı işletim sistemlerine uyum sağlamaması, farklı donanım özelliklerine adapte olamaması vb. gibi etkenler yazılım sektöründe başlıca görülen hatalardan birkaçıdır. Yazılım kontrolü ile ilgili olarak aşağıdaki maddeleri uygulayarak yazılımınızın stabil bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

1- Yazılımınızı Farklı İşletim Sistemlerinde Test Etmelisiniz.

2- Kaynak Kodlarınızı Yazılımınızı Tamamlamadan Önce Bir Kez Daha Kontrol Etmelisiniz.

3- Yazılımınız İçin Bir Donanım Kullanıyor İseniz Donanımın Genel ve Teknik Özelliklerini Belirlemelisiniz.

4- Yazılımınızı Ayrı Donanım Özelliklerine Sahip Bilgisayarlar da Denemelisiniz.

Bu adımları takip ederek mevcut yazılımınızı mümkün oldu kadar sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda ileride karşılaşabileceğiniz muhtemel sorunların çözümlerin de bu adımlar sayesin de daha ayrıntılı bilgiye sahip olarak olası sorunları daha hızlı bir şekilde çözümleyebilirsiniz.

1 2 3 4 5 9