Kişisel Gelişim Eğitimleri

Günümüz çağı endüstri 4.0 olarak adlandırılan bir devri yaşamaktadır. Bu devirde insanlar artık toplumun, 5.0 yani akıllı toplumun bir parçasıdır. Yapılan işler artık eskisi gibi yüzde yüz insan gücüne dayanmamaktadır. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda bireylerin her geçen gün kendilerini daha da geliştirerek topluma ve çağa ayak uydurmaları beklenmektedir.

Bireylerin Gelişimi Nasıl Olur?

Bireyin kendini yetiştirmesi, yaptığı işte uzmanlaşması ve alanında söz sahibi olması adına yaptığı çalışmalar kişisel gelişim olarak adlandırılmıştır. Kişisel gelişimi eski dönemlerde bireyin tek bir ya da birkaç alanda kendini yetiştirmesi olarak tanımlar ve yeterli bulurken, bugünün toplumunda artık her bir bireyden beklenti kendilerini her alanda ansiklopedik düzeyde de olsa geliştirmesi olarak tanımlayan yaklaşımlar mevcuttur. Eğitim kişileri sadece tek bir uzmanlık alanına yönlendirmektedir. Bu bazı alanlarda – tıp, eczacılık gibi- oldukça önemli kabul edilse de pek çok alan da genel geçer kabul görmez.

Kişisel Gelişimin Bireylere Katkıları

Bireyin kendini geliştirmesi iş hayatındaki verimliliği, kurum ve ailesi içerisindeki sağlıklı iletişimi, özgüvenini pozitif yönde etkiler. Bugün pek çok kurum personeline aldırdığı eğitimleri firmasına ve çalışanlarına yatırım ve önemli bir katma değer olarak görmektedir.

Kişisel Gelişime Örnek Bazı Eğitimler

* Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

* Pratik İngilizce ve Diğer Dil Eğitimleri

* İş Hayatına Yönelik Dil Eğitimi

* Uygulamalı İkna Teknikleri

* Protokol ve Sosyal Davranış Eğitimleri

* Sözlü Dövüş Sanatı(Tounge Fu) Eğitimi

* Diksiyon ve Akıcı Konuşma Estetiği Eğitimi

* Duyarlı Birey Duyarlı Ebeveyn Eğitimi

Bunlar ve bunlara benzer daha pek çok eğitimi artık günümüz koşullarında profesyonel şirketler ya da üniversiteler aracılığıyla almak mümkündür. Alanında uzman kişilerden alınacak bir eğitimle değişiminizi başlatabilirsiniz. Burada seçim yaparken esas olan sizin ihtiyacınızın tespiti ve önceliklerin belirlenmesi olacaktır.