İnşaata Şap Nasıl Atılır?

İnşaatlarda kullanılan şap için, yere dökülmüş olan tevsiye betonu üzerine zeminin izolasyonu, yani görsellik ve özel kullanım amacıyla dökülen yer kaplamasıdır. Şapın kullanımının temel amacına değinirsek; tevsiye betonu dökülmüş olan yer için, temel yüzeyi dış etkenlerden korumak ve kullanım süresi uzatmak diyebiliriz. Peki, İnşaatlarda Şap Nasıl Atılır? Öncelikle şap dökülecek yüzeyde kesinlikle toz, kir veya yağ gibi maddelerin olmaması gerekir.

Tesviye edilecek yüzeyin dörtkenar ve dört köşesinden teraziye alınması gerekir. Şap kalınlığı terazinin el verdiği şartlarda belirlenir. Terazi mastarları yerleştirilmesi gerekir. Uzun olan bu mastarların yerleri sabit anolar aracılığı ile zikzak yapılarak kaydırma işlemi yapılır. Şap dökme işlemi yapılırken konulan anolar sökülür ve anında şap dökme işlemi yapılır. Yüzey mastarların çekilmesi sonrasında mala ile düzeltilmeli ki düzgün dursun. Geniş alanlara da mastar çekme işlemi yapıldıktan sonra uygun olan bir mala ile mutlaka düzeltilmelidir.

 Şap Kullanım Alanları

Şap Kullanım Alanları olarak; suyun ve nemin etkisinde bulunan yerlerden bahsedebiliriz, açık ve kapalı olan otoparklar, fabrikaların iç ve dış sahaları, açık ve kapalı spor alanları, gösteri mekanları gibi birçok yerde kullanımları mevcuttur. Bu yerler için şap kullanımı, zeminin sudan korunması, görselliğin öne çıkarılması ve kullanım amacına uygun zeminin elde edilmesi için kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

 Şap Dökmede İşlem Sırası

Şap Dökme İşlem Sırası ise şu şekilde olur: Öncelikle dökülecek yüzey iyice temizlenir, temizlenen bu yerdeki tüm yabancı maddeler de çıkarılarak dökme işlemi için hazır hale getirilir. Duvar kenarlarına kot işaretlemeleri yapılır, tüm kenarlara anolar yerleştirilir. Yerleştirilen bu anoların üzeri terazi ile kontrol edilir. Akabinde dökülecek şapın hazırlanması ile dökülmesi ve düzeltilmesi işlemi yapılarak tamamlanır.