Hizmet Sektörü Tarihçesi

Ekonominin üçüncü aşaması olarak bilinen bu sektör, maddi olan mal veya ürün üretimi yerine tavsiye, tecrübe ve tartışma gibi hizmetler üreten bir sektördür. Hizmet sektörü kapsamına giren bazı işlere örnek olarak depolama hizmetleri, bilgi sektörü hizmetleri, çeşitli yatırım hizmetleri, bilimsel hizmetler, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri, sanat ve eğlence hizmetleri gibi hizmetlerdir. Hizmet sektörünün ülke ekonomisindeki payı yüksek ülkeler tarımsal ve endüstriyel ekonomilerden daha ileri düzeyde sayılmaktadırlar.

Üçüncü sektör olarak bilinen bu sektör, üç aşamalı bir ekonominin üçüncü aşamasıdır. Birinci ekonomik aşama, birincil sektör olarak bilinen ve çiftlik, madencilik ve tarımsal faaliyetleri kapsamaktadır. İkincil sektör ise malların üretiminde önemli bir yere sahip olan imalat ve iş etkinliklerini kapsamaktadır. Üçüncü sektör olarak ortaya çıkan hizmet sektörünün ise ekonomide daha geniş bir kapsamı vardır. Bu sektör bilgi ekonomisi olarak bilinen ve müşterilerinin ihtiyaçlarını hızlı ve düşük bir maliyetle karşılamayı amaçlayan bir sistemde çalışmaktadır.

Hizmet Sektörünün Ortaya Çıkışı?

Üçüncü sektörün ortaya çıkışı büyük endüstri ülkelerinde tarımda çalışan iş gücünün keskin bir biçimde hizmet sektörüne geçişi ile gerçekleşmiştir. Hizmet sektörünün ortaya çıkışı tarih olarak İkinci Dünya Savaşından sonraki yıllara denk gelmiş ve ilk olarak ABD’ de ortaya çıkmış, ABD’yi dünyanın ilk hizmet ekonomisi haline getirmiştir. 20.yüzyılda ABD’de de hizmet sektörünün hâkimiyetini arttırmasıyla tarımda çalışan iş gücü oranında düşüş yaşanıp hizmet ve imalat sektörleri arasında dengeli bir iş gücü meydana gelmişti.

1950’li yıllarda ise hizmet sektörünün kendi içinde atılım ve yenilikler gerçekleştirmesiyle ABD’de de iş gücü istihdamının büyük bir bölümü üçüncü sektörün eline geçmiştir. Batı ekonomilerinde hizmet sektörünün önemi gerek gayri safi milli hasılaya katkıları gerekse istihdama katkıları nedeniyle önemli bir yer teşkil etmektedirler.

Hizmet Sektörüyle İlgili Çeşitli Görüşler

Hizmet sektörlerinin ekonomi içerisindeki rolüne ilişkin pek çok görüş ortaya koyulmuştur. Klasik iktisatçılar hizmet sektörlerini verimsiz faaliyetler olarak değerlendiren görüşler belirtmişlerdir. Bu olumsuz görüşlerin temelinde hizmet sektörüyle ilgili yapılan araştırmaların yetersizliği göze çarpmıştır.

İlerleyen yıllarda ise bu görüşler ekonomik gelişme analizlerinin incelenmesiyle ekonomik gelişmenin üçüncü sektör lehine olacağı şeklinde değişmiştir.