Hizmet Sektörü Tarihçesi

Ekonominin üçüncü aşaması olarak bilinen bu sektör, maddi olan mal veya ürün üretimi yerine tavsiye, tecrübe ve tartışma gibi hizmetler üreten bir sektördür. Hizmet sektörü kapsamına giren bazı işlere örnek olarak depolama hizmetleri, bilgi sektörü hizmetleri, çeşitli yatırım hizmetleri, bilimsel hizmetler, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri, sanat ve eğlence hizmetleri gibi hizmetlerdir. Hizmet sektörünün ülke ekonomisindeki payı yüksek ülkeler tarımsal ve endüstriyel ekonomilerden daha ileri düzeyde sayılmaktadırlar.

Üçüncü sektör olarak bilinen bu sektör, üç aşamalı bir ekonominin üçüncü aşamasıdır. Birinci ekonomik aşama, birincil sektör olarak bilinen ve çiftlik, madencilik ve tarımsal faaliyetleri kapsamaktadır. İkincil sektör ise malların üretiminde önemli bir yere sahip olan imalat ve iş etkinliklerini kapsamaktadır. Üçüncü sektör olarak ortaya çıkan hizmet sektörünün ise ekonomide daha geniş bir kapsamı vardır. Bu sektör bilgi ekonomisi olarak bilinen ve müşterilerinin ihtiyaçlarını hızlı ve düşük bir maliyetle karşılamayı amaçlayan bir sistemde çalışmaktadır.

Hizmet Sektörünün Ortaya Çıkışı?

Üçüncü sektörün ortaya çıkışı büyük endüstri ülkelerinde tarımda çalışan iş gücünün keskin bir biçimde hizmet sektörüne geçişi ile gerçekleşmiştir. Hizmet sektörünün ortaya çıkışı tarih olarak İkinci Dünya Savaşından sonraki yıllara denk gelmiş ve ilk olarak ABD’ de ortaya çıkmış, ABD’yi dünyanın ilk hizmet ekonomisi haline getirmiştir. 20.yüzyılda ABD’de de hizmet sektörünün hâkimiyetini arttırmasıyla tarımda çalışan iş gücü oranında düşüş yaşanıp hizmet ve imalat sektörleri arasında dengeli bir iş gücü meydana gelmişti.

1950’li yıllarda ise hizmet sektörünün kendi içinde atılım ve yenilikler gerçekleştirmesiyle ABD’de de iş gücü istihdamının büyük bir bölümü üçüncü sektörün eline geçmiştir. Batı ekonomilerinde hizmet sektörünün önemi gerek gayri safi milli hasılaya katkıları gerekse istihdama katkıları nedeniyle önemli bir yer teşkil etmektedirler.

Hizmet Sektörüyle İlgili Çeşitli Görüşler

Hizmet sektörlerinin ekonomi içerisindeki rolüne ilişkin pek çok görüş ortaya koyulmuştur. Klasik iktisatçılar hizmet sektörlerini verimsiz faaliyetler olarak değerlendiren görüşler belirtmişlerdir. Bu olumsuz görüşlerin temelinde hizmet sektörüyle ilgili yapılan araştırmaların yetersizliği göze çarpmıştır.

İlerleyen yıllarda ise bu görüşler ekonomik gelişme analizlerinin incelenmesiyle ekonomik gelişmenin üçüncü sektör lehine olacağı şeklinde değişmiştir.

Sanayi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sanayi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sanayi, ham maddeleri daha yapılı bir hale (üretim) getirmek için yapılan eylemleri ve bu eylemlerde kullanılan araçları ifade eder. Türk Dil Kurumu ise sanayi için, “ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü” tanımını yapmıştır. Burada hammadde kavramından doğada bulunan bitkisel ve hayvansal, organik ve inorganik tüm işlenmemiş maddelerin anlaşılması gerekmektedir. Sanayi faaliyeti ile bu maddeler üzerinden bir üretim ve katma değer oluşturulmaktadır.

 Sanayi Kelimesinin Kökeni

İngilizce karşılığı “industry” Fransızca karşılığı ise “industrie” olan sanayi kelimesi köken itibariyle Arapça bir kelimedir.

 Sanayi ile Aynı Anlama Gelen Kelimeler

Endüstri, işleyim, uran sözcükleri sanayi ile eş anlamlıdır. Konuşurken veya yazarken sanayi yerine bu kelimeler kullanılabilmektedir.

 Sanayi Kapsamına Giren Faaliyetler

Tarım, balıkçılık ve ağaç kesimi sanayi kapsamında değerlendirilmemektedir. Zaten bunlarda bir hammaddenin alınıp işlenmesinden söz edilemez. Bunun yanında toprak ve su ürünlerini işleyen değirmencilik, konservecilik, şekercilik, pamuk veya yün dokuma gibi faaliyetler sanayi kapsamındadır. Ayrıca inşaat ve yol, köprü, baraj yapımı gibi bayındırlık hizmetlerinin de sanayi içerisinde yer alır.

 Sanayi ile İlişkili Terimler ve Kavramlar

Sanayi kelimesinin yer aldığı ve ilintili bulunan birçok ifade mevcuttur. Bunlardan bazıları; sanayi bölgesi, sanayi ülkesi, sanayi-i nefise, sanayi yatırımı, ağır sanayi, hafif sanayi, organize sanayi, sanayi sitesi, sinema sanayisi, yan sanayi, sanayici, sanayi bankaları, sanayi kredisidir.

 Sanayi ile Birlikte Gelişen Alanlar

Sanayi faaliyetleri sanayi devriminden itibaren yaygınlaşıp geliştikçe diğer pek çok alanda çeşitli dalların oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bunlara sanayi bankacılığı, sanayi kredisi, sanayi psikolojisi, sanayi mühendisliği, sanayi hukuku örnek gösterilebilir.

 Çeşitli Sanayi Dalları

Gıdadan savunmaya, otomotivden montaja, sağlıktan dokumaya pek çok alanda sanayi faaliyetleri yapılmaktadır.