II.Dünya Savaşı Türk Endüstrisi

Türkiye Endüstrisi

Cumhuriyetin ilk yıllarında, Osmanlı Devleti zamanından kalma borçlar yüzünden ve savaştan yeni çıkmasından ve yeni kurulmasından dolayı geride kalmış bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin endüstri oluşturacak kadar birikmiş bir sermayesi yoktu. Bu sebeple ilk zamanlar tarımla geçilmiş ancak İzmir İktisat Kongresi ile birlikte endüstrinin geliştirmesi yönünde adımlar atılmıştır. 1930 ile beraber her 5 yılda bir kalkınma planı ve sanayi planı yapılmasına karar verilmiştir.

  1. Dünya Savaşı Türk Endüstrisi
  2. Dünya Savaşı’na kadar biraz normale dönen Türkiye endüstrisi, savaşın başlaması ile birlikte tekrar bozulma sürecine girmiştir. Üstelik Türkiye savaşta yer almamasına rağmen savaşa girmiş kadar ağır yara almıştır. Ekonomi ve endüstri günden güne erimeye başlamıştır.

Ülkede eli silah tutan ne kadar erkek varsa hepsi silahaltına alınmıştır. Bu da endüstride iş gücünün kaybolmasına neden olmuştur. Sıkıntılardan bir tanesi de kaynak yetersizliğidir. Tüketim çok kaynak yok. Talep çok arz yok. Bu şekilde oluşan tezat yüzünden ülkede enflasyon artmıştır. Oluşan bu olumsuz koşullardan dolayı, uygulanması gereken 2. 5 yıllık Kalkınma Plânı da uygulanamamıştır.

Savaşa girmemesine rağmen endüstrisi savaşa girmiş gibi çöken Türkiye Cumhuriyeti, savaştan 5 yıl sonra endüstrinin yaygın hâle gelmesi için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nı kurmuştur. Bundan sonra da ülkede bulunan yeraltı kaynaklarının işlenmesi için sırasıyla Makine Kimya Enstitüsü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Türkiye Kömür İşletmeciliği kurulmuştur.