Çıplak Gözle Görebileceğimiz Yıldızlar

Yıldızlar geceleri gökyüzüne baktığımızda görünen parlak cisimlerin en kalabalık olanlarıdır. Gökyüzünde bulunan yıldızlar farklı boyut ve parlaklığa sahiptir. Boyut ve parlaklıkları uzaklık ve büyüklüklerine bağlıdır. Aysız ve berrak bir gecede yıldızların görünürlüğü artar ve görünür yıldızların sayısı yaklaşık 7.000 tanedir. Büyük Ayı, Küçük Ayı ve yine burç kuşaklarına adını veren İkizler, Akrep, Balık vb. pek çok takımyıldızı vardır. Yıldız sanılan takımyıldızı üyelerinin arasında galaksi olanlar da bulunur.

Çıplak Gözle Görülen Yıldızlar

Sirius

Gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Özellikle çok pırıltılı bir şekilde rahatlıkla görülür ve bu parlaklık “çok çok yakın” algısı uyandırıyor. Sirius, 8.6 ışık yılı mesafe ile Güneş’e yakınlık bakımından yedinci sıradadır.

Canopus

Güneş hariç, Sirius’tan sonra gökyüzündeki en parlak ikinci yıldızdır. 0.72 kadir parlaklığı vardır. Canopus bir güney yarım küre yıldızıdır.

Arcturus

Gökyüzündeki en parlak dördüncü yıldızdır. Parlaklığının sebebi, dünyaya yaklaşık 36.5 ışık yılı yakın ve dev yıldız olmasından da kaynaklanıyor.

Capella

Tek bir yıldız değildir. Birbirinin çevresinde dönen iki sarı yıldızın olduşturduğu yıldız sistemidir.

Rigel

Kış aylarında rahatça görülür ve Avcı (Orion) Takımyıldızı’nda yer alır ve çok parlaktır. Aynı zamanda Dünya’ya ile arasında devasa bir uzaklık bulunuyor.

Procyon

Güneş’in 1.4 katı büyüklüğe sahip ve F tipinde bir yıldız olarak bilinir. Kütlesi çok fazladır bu ışıma gücü olarak Güneş’ten 7 kat daha fazla olmasının nedenidir.

Achernar

Gece gökyüzünde gördüğümüz en parlak yıldızlardan birisidir ve görünen yıldızlar sıralamasında yer 9. sırada yer alıyor.

Betelgeuse

Orion takımyıldızında yer alır. Yıldızın kütlesi, Güneşten yaklaşık olarak 15 kat daha fazladır.

Vega

Güneşten yaklaşık 2.1 kat daha fazla olan kütlesiyle bir anakol yıldızıdır.

Yıldız Sitemi Hakkında Bilgi Verin?

YILDIZ SİSTEMLERİ

Yıldız sitemi hakkında bilgi verin?

Yıldız sistemi sanılanın aksine az sayıda ve birbirinin etrafında dönen yıldızlardan oluşan sistemdir. Bu yıldızları bir sistem yapan kütle çekim kuvvetiyle birbirlerine bağlı olmalarıdır. İki grupta ele alınırlar: Çift yıldızlar, çoklu yıldızlar.

Çift yıldız sisteminde yalnızca iki yıldız bulunur. Ortak kütle merkezi etrafında tek yörüngede dolanırlar. Dünya ve uydusu Ay’a benzeselerdi yıldızlar bambaşka bor sistemdir. Dünya’dan bakıldığında yan yana sanılan birçok yıldız aslında birbirlerinden uzak olabilirler. Aynı doğrultuda olmaları aralarında bir etkileşim olduğu anlamına gelmeyebilir. Kısacası bunlara yalancı çiftler, diğer bir adıyla optik yıldız çiftleri denir. Bu ismi veren ve özellikle çift yıldız sistemlerini inceleyen bilimadamlari astrofizikçilerdir. Bir yıldızı kütlesi, sıcaklığı ve yarıçapını dikkate alarak incelerler. Böylece çift yıldız olup olmadıklarına dair bilgi edinirler. İlk keşfedilen çift yıldız Sirius’tur. Çoğunlukla çift yıldızlardan biri daha parlaktır. Buna birincil yıldız denir. Diğer çifti ise ikincil yıldızdır daha mattır. İkincil yıldız keşfedildikten sonra gökyüzünde eliptik bir hareket çizerek birincil yıldızın çevresinde döndüğünün farkına varılır. Bazı çift yıldızların ise parlaklığı birbirine çok yakın olduğu için çiftin öğeleri ya da sistemin bileşenleri olarak adlandırılmışlardır.

Çoklu yıldızlar ise iki yıldızdan daha fazladır. Yalnız sayıca 100 ile 1000 arasında yıldız içeren açık yıldız kümelerine karşın sayıları 3-6 arasında değişebilen sistemlerdir. Çoklu yıldızlar, çift yıldızlardan daha karmaşıktırlar. Genellikle farklı uzaklıklarda bulunup farklı kütlelere sahiptirler ve düzensizdirler. Tipik bir ikili yıldız sistemi ortak bir kütle etrafında, elips şeklinde yörüngeler çizer. Üçlü yıldız sistemi adeta sekize benzeyen bir yörünge çizer yalnız gökbilimciler henüz bu yapıya ait bir yıldız sistemi bulamamıştır.

Gökyüzü insana her zaman merak uyandıran bir kaynak sağlamıştır. Özellikle yıldızların parıltısı ihtişamlı olmakla beraber geceleri izlendiğinde bambaşka bir âlemde gibi hissettirir. Öyleyse gökyüzünü gözlemlerken gördüklerimiz çift yıldız mı çoklu yıldız mı incelemeliyiz.

Astrolojiye Göre Doğum Saati Önemli Mi ?

Astrolojiye Göre Doğum Saati Önemli Mi ?

Astrologlar sizin doğum haritanıza bakarken genellikle önce doğum tarihinizi, ardından saatini, sonra da doğum yerinizi sorarlar. Doğum saatinizin neden sorulduğunu merak ettiniz mi? astrolojiye göre doğum saati önemli mi? Kişinin doğduğu gün ve ay burcunu belirlerken doğduğu yıla göre diğer gezegenlerin pozisyonu belirlenir. Fakat doğum saati bilinemezse kişinin yükselen burcu ve ev yerleşimleri bilinemez ki bu da kişi hakkında öngörüleri çok ama çok zayıflatır. Kişinin doğum saati bilinmiyorsa astrologlar çeşitli yöntemler kullanarak kişinin doğum saatini bulabilirler.

Astrolojiye Göre Doğum Saati Önemli Mi ?

Her gün 24 saat toplam 12 yükselen burca ikişer saat olarak ayrılmıştır. Yani 12 Temmuz tarihinde sabah 5’te doğan kişinin yükseleni ile akşam 5’te doğan kişinin yükseleni tamamen farklı olup aynı yıl doğmuş olsalAstrolojiye Göre Doğum Saati Önemli Mi ? ar da çok farklı özelliklerde olan kişiler olacaklardır.

Güneş burcu bizim hayat amacımızı belirler. Yükselen burcumuz ise auramızı belirler. Örneğin burcu Başak olan bir kişi hayatta maddi güvence ve huzur ararken yükselen burcu akrep onu dışarıya çok daha çekici bir hale getirir ve ona doğal bir manyetizma verebilir.

Güneş burcu ile yükselen burcu zıt olan kişiler; örneğin güneş boğa yükselen akrep gibi. Bu tip kişiler çok güçlü kişiler olurlar. Eğer özelliklerini taşıyamazlarsa tam tersine silik olacak olmalarına rağmen kişiliklerini iyi gizlerler, hedeflerine iyi ulaşırlar ve kendilerini eğitmekte başarılıdırlar.

Güneş burcu ile yükselen burcu aynı element olan kişilere içi dışı bir diyebiliriz. Bu kişilerin davranışları ile içsel özellikleri uyumludur. Yanlış tanımışım dediğiniz kişiler olmaz. Ayrıca doğum saati evlerin pozisyonunu da belirleyeceği için 2’şer saatlik aralıklar bile doğum haritasında yeterli olmayabilir. Çünkü bu evlerin pozisyonlarını belirler. Bazen yarım saatlik aralıklar yüzünden kişinin haritasında mars baskısı, boşanma parametreleri gibi çok önemli ayrıntılarda ciddi yanlışlıklar olabilir. Bu da kişinin doğum haritasını yorumlarken yanlışlıklar yapılmasına neden olacaktır.